กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล กลว

 ประมวลภาพ ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล

ประมวลภาพประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล กลว.

กิจกรรม ร.ร.ดี

กิจกรรม ร.ร.ดี

ปฏิบัติธรรม 1

ปฏิบัติธรรมสัปดาห์แรก


ร่วมแรงรวมใจ

ร่วมแรงร่วมใจ

ปฏิบัติธรรม/แบ่งกลุ่มพัฒนา2

ปฏิบัติธรรม/พัฒนา สัปดาห์ 2

ปฏิบัติธรรม/แบ่งกลุ่มพัฒนา3

ปฏิบัติธรรม/พัฒนา สัปดาห์ 3